W jakiego typu sytuacjach wskazana jest pomoc notariusza?

Większość osób co najmniej raz w życiu odwiedziło kancelarię notarialną. Powody wizyty mogą być różne, najczęściej dotyczą sprzedaży działki, poświadczenia dokumentów urzędowych lub spisania testamentu. Podpis i pieczęć notariusza nadają im moc prawną, dzięki czemu dokumenty są uznawane w urzędach i sądach.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, potwierdzone lub sporządzone przez niego dokumenty mają moc prawną i mogą być wykorzystywane podczas spraw sądowych lub urzędowych. Do zadań rejenta należy m.in. przygotowywanie aktów notarialnych, poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz podpisów, sporządzanie odpisów, wyciągów dokumentów, protokołów i innych pism o charakterze urzędowym, których celem jest zabezpieczenie praw i interesów podmiotów, które zgłosiły się do kancelarii notarialnej w konkretnej sprawie. Notariusz ma ponadto możliwość bezpiecznego przechowywania wartościowych papierów, przedmiotów oraz pieniędzy. Warto nadmienić, że z usług rejenta może skorzystać każdy, zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm, spółek, organizacje pozarządowe i inne.

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

Najczęstszym powodem wizyty w kancelarii jest sporządzenie aktu notarialnego, potwierdzającego sprzedaż, kupno lub darowiznę nieruchomości. Rzecz może dotyczyć domu, mieszkania, gruntów rolnych lub działki budowlanej. Dokument ten jest niezbędny podczas niektórych czynności prawnych, ponadto niektórzy chcą go posiadać celem zabezpieczenia własnych interesów. Wiele osób korzysta z pomocy rejenta, aby sporządzić intercyzę małżeńską, spisać lub odwołać sporządzony wcześniej testament, poświadczyć własnoręczność podpisu, zgodność odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, zrzec się prawa do nieruchomości lub poświadczyć pełnomocnictwo. Jeśli szukamy rzetelnej pomocy notariusza w Gnieźnie lub okolicy, warto skorzystać z informacji zawartych w zasobach witryny https://www.notariuszgniezno.com.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Udając się do kancelarii notarialnej należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, umożliwiające wykonanie konkretnej czynności prawnej. Niezbędny jest więc dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby korzystającej z usług notariusza. W przypadku sprzedaży nieruchomości, niezbędny jest akt własności, do spisania intercyzy należy natomiast przygotować akt małżeństwa. Należy ponadto pamiętać, że notariusz nie dokona czynności, która jest niezgodna z prawem – przykładowo, nie sporządzi aktu sprzedaży mieszkania, gdy zgłaszający nie jest prawnym właścicielem lub w sytuacji, gdy pozostali współwłaściciele nie wyrażają na to zgody bądź nie stawili się w kancelarii.

Super Portal

Super Portal jest super, ponieważ pozwala skutecznie zaspokoić Twoją ciekawość i dostarczyć Ci codzienną dawkę konkretnego, wartościowego contentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście − 1 =