Jak przechowywać materiały łatwopalne i zakaźne?

Materiały zakaźne i łatwopalne zaliczają się do substancji niebezpiecznych. Muszą być one przechowywane we właściwy sposób, gdyż w przeciwnym wypadku niosą duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Celem ich bezpiecznego składowania jest unikanie wszelkich zagrożeń, które za sobą niosą. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Związki te należy trzymać pod kluczem, aby dostęp do nich miały tylko upoważnione osoby. Najlepiej powinny być umieszczone w pojemnikach specjalnie do tego przystosowanych, wyprodukowanych ze specjalnych i wytrzymałych tworzyw, których kształt lub oznaczenie nie wprowadza w błąd co do zawartości. Zbiornik z odpadami medycznymi oznaczamy naklejką materiały zakaźne.

Starannie znakujemy materiały wybuchowe naklejką przedstawiającą piktogram bomby. Ponadto trzeba zadbać o to, aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie żywności, a związki łatwopalne – w pobliżu otwartych źródeł ognia i czynników zewnętrznych. 

Zasadniczo substancji niebezpiecznych nie wolno przechowywać w miejscach, w których może to stanowić zagrożenie dla pracowników lub innych osób. Takie miejsca są szczególnie drogami komunikacyjnymi. Drogi obejmują schody, korytarze, drogi ewakuacyjne i ratownicze. Nie należy ich magazynować w pomieszczeniach dla pracowników oraz w pomieszczeniach sanitarnych. 

Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników do pracy z materiałami niebezpiecznymi muszą zapewnić szkolenie BHP oraz odzież ochronną zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.

Super Portal
Super Portal

Super Portal jest super, ponieważ pozwala skutecznie zaspokoić Twoją ciekawość i dostarczyć Ci codzienną dawkę konkretnego, wartościowego contentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + 16 =