Biały certyfikat – co to takiego?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Białe certyfikaty stanowią specjalne świadectwa wydawane przedsiębiorcom. Potwierdzają one, że poprzez zrealizowanie inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej przez przedsiębiorcę została zaoszczędzona określona ilość energii.

Białe certyfikaty zostały w Polsce wprowadzone na podstawie ustawy o efektywności energetycznej, jednak to nie jedyny system służący poprawie efektywności energetycznej. Istnieje także system tzw. zielonych certyfikatów, wprowadzony na podstawie ustawy o energetyce odnawialnej.

Białe certyfikaty – przywilej czy obowiązek?

Choć białe certyfikaty mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie energii, to należy wspomnieć, że część podmiotów działających w sektorze energetycznym została zobowiązana przez ustawodawcę do realizowania przedsięwzięć mających służyć poprawie efektywności energetycznej. Mowa tu przede wszystkim o przedsiębiorcach zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła czy gazu. Podmioty te są zobligowane do uzyskania wskazanej ilości oszczędności energii. W tym celu muszą wdrożyć w przedsiębiorstwie działania poprawiające efektywność energetyczną. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, będą musiały uiścić stosowną opłatę zastępczą.

W przypadku przeprowadzenia przedsięwzięcia i uzyskania wymaganej ilości oszczędności energii, przedsiębiorstwa energetyczne przedstawiają do umorzenia białe certyfikaty opiewające na ilość oszczędzonej energii. Rozliczenia wskazanego obowiązku dokonuje regulator rynku energetycznego, czyli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli dany podmiot nie uzyska odpowiedniej oszczędności energii, a jednocześnie nie chce uiszczać opłaty zastępczej, ma możliwość nabyć biały certyfikat na towarowej giełdzie energii.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*