Czy wózki widłowe muszą być poddawane regularnym kontrolom i przeglądom?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Wózki widłowe są bardzo przydatnymi pojazdami, które mają zastosowanie w wielu branżach. Każdy z nich powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego, nawet jeśli jest to pojazd używany i był już wcześniej wykorzystywany. Niezbędne jest także przeprowadzanie regularnych przeglądów wózków widłowych, aby działały one bez zarzutu.

Dlaczego warto regularnie serwisować wózki widłowe?

W przypadku pojazdów, jakimi są wózki widłowe trzeba pamiętać o dotrzymywaniu terminów kilku ważnych przeglądów. Ogromne znaczenie dla prawidłowego ich funkcjonowania mają codzienne ich inspekcje przed pracą i po jej zakończeniu. To zadanie powinno być wykonywane przez operatora konkretnego urządzenia. Zaleca się, aby sprawdzał on jego stan, poziom paliwa, cieczy chłodzącej oraz płynu hamulcowego. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości musi on zgłosić ten fakt przełożonemu.

Przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez osoby do tego przeszkolone oraz posiadające niezbędne kwalifikacje. O terminach ich przeprowadzania decydują przede wszystkim wytyczne producenta. Jeśli w dokumentacji konkretnego modelu nie ma takich zapisów konieczne jest kierowanie się zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej. Terminy te wynoszą kolejno 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem oraz 60 dni dla pojazdów o dozorze organicznym. Dodatkowo raz w roku inspektorzy Dozoru Technicznego przeprowadzają przeglądy. Dotrzymanie tych terminów jest niezbędne do tego, aby nie ulegały one awariom. Jeśli chcemy znaleźć dobry serwis wózków widłowych Poznań to jedno z miast, w którym funkcjonują specjalistyczne firmy z tej dziedziny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*