Czym jest kohezja asfaltu?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Ciągliwość asfaltu, czyli jego kohezja to inaczej zdolność wydłużania próbki asfaltu w określonych warunkach badania. Chodzi przede wszystkim o odpowiednią temperaturę. Największa kohezja asfaltu pojawia się w temperaturach od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Próba ciągliwości asfaltu polega na określeniu jego maksymalnej długości bez jego zerwania. W trakcie badania ciągliwości asfaltu badana jest również temperatura oraz jej wpływ na rozciągliwość asfaltu oraz siła z jaką asfalt jest rozciągany.

Jak możemy zmierzyć ciągliwość asfaltu za pomocą duktylometru?

Duktylometr jest urządzeniem cyfrowym, które mierzy ciągliwość asfaltu. Ma wbudowany silnik krokowy, który posiada regulację prędkości od 1 do 400 mm na minutę. Pomiar jaki uzyskujemy jest cyfrowy, a uzyskiwana długość robocza to około 1400 mm. W urządzeniu umieszczana jest próbka asfaltu, która później rozciągana jest w określonej temperaturze. Urządzenie często pozwala nam na badanie aż 3 próbek asfaltu na raz. Cyfrowo wizualizuje się to, jak asfalt wydłuża się (jednostką są milimetry). Jest również wizualizowana siła rozciągania za pomocą wykresu. Wszystkie wyniki rozciągania asfaltu są możliwe do wydrukowania i przeanalizowania. W urządzeniu jest umieszczone oprogramowanie UTM2, co pozwala na umieszczenie wyników pomiarów na komputerze.

Mierzenie rozciągania asfaltu za pomocą stożka Abramsa

Stożek Abramsa jest całkowicie inną metodą mierzenia gęstości i wytrzymałości asfaltu. Przy jego pomocy można badać konsystencję nie tylko asfaltu, ale również innych materiałów budowlanych, takich jak mieszanki betonowe, czy zaprawy. Mieszanka umieszczana jest w formie o kształcie stożka. Po wlaniu do stożka masy, stożek się zdejmuje, a następnie mierzona jest jego forma i wysokość. Pomiar następuje po opadnięciu mieszanki. Liczona jest w ten sposób klasa konsystencji według opadu stożka. Dzielona jest na kategorie pod względem wysokości opadu: S1 to opad 10-40 mm, S2 opad 50-90 mm, S3, 100-150 mm, S to 160-210 mm, a S5 to 220 mm i więcej. Im większa jest wysokość powstałego stożka, tym gęstsza jest konsystencja masy.

Przy asfalcie liczy się jego spora gęstość, ponieważ ważna jest wytrzymałość na warunki atmosferyczne, takie jak silne nasłonecznienie oraz wysoka temperatura. Pomiary dokonywane za pomocą urządzenia, jakim jest stożek Abramsa, nie są jednak w pełni miarodajne, dlatego warto połączyć obie metody badawcze koherencji asfaltu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*