Przy użyciu jakiego sprzętu buduje się drogi w Polsce?

Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Pod takim względem jak budowa dróg Poznań, jak również w innych polskich miastach, odbywa się ona zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Normy pozwalają na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania, oraz warunków użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a także ochrony środowiska, zwłaszcza unikania nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu. Budowa drogi jest skomplikowaną inwestycją, wymagającą posiadania specjalistycznego sprzętu.

Niezbędne pojazdy

Do najczęściej stosowanych przy budowie dróg w Poznaniu maszyn, należą między innymi: równiarki, które służą do wyrównywania nasypów, czy też zrywania nawierzchni, ładowarki teleskopowe, wykorzystywane przy załadunku lub rozładunku elementów o dużych rozmiarach, zarówno wagowych, jak i gabarytowych. Kolejnym elementem sprzętowym są betonomieszarki, wyposażone w obrotowy mieszalnik, umożliwiający utrzymanie mieszanki betonowej w dobrej kondycji, w każdych warunkach, nawet podczas przemieszczania się na plac budowy. Ostatnią maszyną niezbędną podczas budowy drogi jest ładowarka kołowa. Służy ona do równania terenu, a także wywozu lub przeładunku urobku, oraz oczyszczania gruntu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*