Na czym polega kwestia zasiedzenia służebności przesyłu?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Służebność przesyłu jest jedną z najczęściej spotykanych w naszym kraju rodzajów ograniczonego prawa rzeczowego. Dotyczy ona sytuacji, w której przez dany teren przeprowadzone są instalacje, służące do przesyłania prądu, gazu, pary lub płynów, jak również – przykładowo – kable światłowodowe. Po ustanowieniu służebności na danej nieruchomości przedsiębiorca, posiadający znajdujące się na niej urządzenia, uzyskuje prawo wstępu na jej teren, na przykład w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

Zasiedzenie służebności przesyłu

Co do zasady ustanowienie służebności odbywa się odpłatnie – właściciel nieruchomości może liczyć więc na wynagrodzenie za ograniczenie swoich praw. Bardzo często jednak występuje sytuacja, w której urządzenia przesyłowe zostały ulokowane na danym terenie bez zgody właściciela, w okresie, gdy dochodzenie roszczeń z tego tytułu było utrudnione. Niestety, zdarza się, że w sytuacji takiej dochodzi do zasiedzenia służebności przesyłu, co skutecznie uniemożliwia dochodzenie należności z jej tytułu. Jak podają specjalistyczne serwisy, takie jak https://www.nihil-obstat.pl/zasiedzenie-sluzebnosci-przesylu/, decydujące znaczenie ma w tym wypadku kwestia widoczności urządzeń przesyłowych oraz okres, przez jaki były do tej pory użytkowane.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*